Författarcoachen lär dig skriva. Här hjälper vi personer att förbättra sitt romanskrivande genom att ge värdefulla tips. Utlåtande av första kapitlet är för att se till att storyn tidigt fångar läsarens intresse. Författarcoachen erbjuder också tips för hur man skapar bättre struktur i berättelser eller om man vill en hitta en distanskurs med ändamålet att lära sig skriva en roman.

Författarvärldens svårigheter

En okänd författare måste redan i första kapitlet garantera läsaren att det finns ett värde i att fortsätta läsa. Hos författarcoachen får man reda på vad ett första kapitel behöver för att fånga förlagens uppmärksamhet. Författarcoachen hjälper även författare att strukturera sin process samt ger författarna verktyg för att ta sina idéer och få ner dem på pränt.

Kursen att skriva en roman

Ett alternativ är att starta med distansutbildning där man lär sig skrivandets konst. En kurs som har tio kursbrev som går igenom allt ifrån anslaget till dialogerna och dramaturgi till miljö.

Det första brevet handlar om den första sidan och vikten av att det första stycket är limmet som fäster läsaren till boken. Nästa brev handlar om det första kapitlet och hur författaren behåller läsarens intresse, genom att greppa fast läsaren ordentligt och se till att hen följer med på hela äventyret.  Det tredje brevet tar upp vikten av att man har bra scener, då minsta dåliga scen kan fördärva ett helt avsnitt i en bok och reducera spänningen kring hela boken. Det fjärde kapitlet handlar om dramaturgi som handlar om vikten att kunna placera de briljanta scenerna i rätt ordning. Vad som krävs är en simpel inblick i metoden krig uppbyggnaden; vilket man får ta del av i brevet. Det femte brevet tar upp vikten av karaktärer. Vi känner alla till ”Batman – The dark Knight” som en bra film, men det som fått fansen att älska filmen är hur skickligt karaktären Jokern var skriven. Samma princip är viktig i hur karaktärerna i en berättelse ska fungera. Vad är det för personer som lever i världen du målar upp? Är de fulla av känsla eller likgiltig okänsliga personer?

Det sjätte brevet handlar om dialogen som är det utan tvekan viktigaste hjälpmedlet för att skapa de oförglömliga karaktärerna. Dialogen är det som kan ge liv åt en karaktär och på grund av det måste man använda ett helt kursbrev för just dialogerna. Det sjunde brevet tar upp själva gestaltningen, hur en scen får liv. Hur visar man läsaren någonting istället för att berätta om det? När och är gestaltning viktigt? Det åttonde brevet handlat om att alla har sin egen still och hur viktigt det är att vara sann till sig själv och sin egen skrivstil även om det inte alltid är språkligt korrekt. Brevet tar upp vikten av skillnader, val av ord och textens takt. Det nionde brevet handlar om hur man målar upp en miljö där ens karaktärer kan frodas och där läsarna inte förlorar spänningen.  Det slutliga tionde brevet tar upp den viktigaste frågan för alla författare, håller deras ide? Detta brevet handlar om hur man genom att vrida och vända kan stärka en idé.