Om man har skrivit en bok och vill bli publicerad författare, står man inför en svår utmaning när det gäller att välja förlag. Du måste som författare både tänka på var du ska vända dig för att ens bli publicerad, men samtidigt välja ett förlag som du tror kommer att prioritera dig och dina verk. Att välja förlag är ofta en tidskrävande uppgift. Det brukar vara gynnsamt att skicka sitt material till ett förlag åt gången och tänka kvalité istället för kvantitet. Tålamod är viktigt, om man väljer fel förlag bara för att man får ett erbjudande från dem snabbt, kan man få ångra det senare.

Olika förlag

Olika förlag specialiserar sig ofta på olika typer av genrer inom böcker. Vissa förlag fokuserar mer på självbiografier medan andra är vana med att ge ut reseböcker; men inget av de förlagen passar ju den som exempelvis vill ge ut en barnbok. Om man, som författare, väljer ett storförlag kan man ha i åtanke att förlaget har andra böcker som de troligtvis prioriterar över din. Ett sätt att få en uppfattning om vad förlagen fokuserar på för typ av böcker är att titta på deras annonser.

Förlag i Sverige

I Sverige finns det två stora förlagskoncerner, Albert Bonniers och Nordstedts. De båda bildades redan under 1800-talet. Utöver dem finns även över tusen mindre förlag i Sverige. De två största inriktar sig på skönlitteratur medans andra förlag ofta har andra inriktningar. Exempel på dessa är Lonely planet som inriktar sig på reseböcker eller Bokförlag AB som ger ut faktaböcker.

Vad vill man se hos ett förlag?

För dig som författare så underlättar det om förlaget du samarbetar med har en välfungerande distribution så att alla dina potentiella läsare kan få tag på din bok.

Förlaget måste också vara bra på att skapa efterfrågan om boken och jobba för att göra den så populär som möjligt. Slutligen så är relationen mellan författaren och förlaget extremt viktigt för att skapa ett bra samarbete.

Oftast när man hamnar hos ett förlag så har man en specifik redaktör som man samarbetar med. Det är redaktörens uppgift att tillsammans med författaren ge ut boken. Kemin mellan redaktören och författaren blir därför viktig. Det kan därför vara viktigt att välja ett förlag som har koll på den genren man skriver om.

Att tänka på

Som ny författare bör man tänka på att man inte har samma privilegier som en känd författare som, med sina tidigare framgångar, har råd att börja en bok lite ”segare”, då trogna läsare och läsare på förlag är mer förlåtande mot redan kända författare. På grund av att förlaget inte kommer läsa hela manuskriptet måste författaren redan från första sidan och kapitlet lova läsaren att just denna text förtjänar läsas. Det är också viktigt att ta till sig att bara för att man blir nekad så behöver inte det betyda att boken saknar värde. Man kan istället tolka det som att boken kan behöva lite justeringar, kanske någonting extra i starten rentav?

Slutligen om man, när man skickar in en bok och förlagen inte vill ge ut den, så ska man ändå inte sluta skriva. Alla stora författare har blivit nekade någon gång eftersom väldigt få slår igenom på första försöket.